Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono šta se od njega očekuje da želi.

Erih From

Нема коментара:

Постави коментар