Mnogim ljudima je život prošao u strahu da ne pogreše. I uglavnom nisu imali većih grešaka. Život im je prošao bez grešaka... I bez smisla.

Duško Radović
Teško je zamisliti išta gluplje ili opasnije od prepuštanja donošenja važnih odluka ljudima koji neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju da učine nešto krivo.

Tomas Sovel
Kažu da bi trebalo da poznajete svoje granice i da radite unutar njih. Ali, kako zaista znate gde su vam granice, ako ne pokušate da ih proširite?

Džonatan Keiner
Ako želite da vam deca postanu dobri ljudi, potrošite na njih duplo više vremena i upola manje novca.

A.V. Buren