Odavno sam zapazio da uspešni ljudi retko sede i čekaju da im se stvari dešavaju. Oni izađu i dese se stvarima.

Leonardo da Vinči
Nepromenljivi zakon biznisa je da su reči reči, objašnjenja su objašnjenja, a obećanja su obećanja. Realnost su samo akcije.

Harold Genin
Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne.

Anatol Frans
Ako nisi savladao umetnost da na udarac uzvratiš udarcem, stalno ćeš morati iznova da ližeš svoje rane.

Nepoznat autor