Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne.

Anatol Frans
Ako nisi savladao umetnost da na udarac uzvratiš udarcem, stalno ćeš morati iznova da ližeš svoje rane.

Nepoznat autor
Da biste uspeli morate da neuspete, tako da biste znali šta ne treba da radite sledećeg puta.

Entoni Dž. Anđelo
Juče je poništen ček, sutra je menica, danas je jedina gotovina koju imate - potrošite je mudro.

Kej Lions