Nepromenljivi zakon biznisa je da su reči reči, objašnjenja su objašnjenja, a obećanja su obećanja. Realnost su samo akcije.

Harold Genin
Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne.

Anatol Frans
Ako nisi savladao umetnost da na udarac uzvratiš udarcem, stalno ćeš morati iznova da ližeš svoje rane.

Nepoznat autor
Da biste uspeli morate da neuspete, tako da biste znali šta ne treba da radite sledećeg puta.

Entoni Dž. Anđelo